مراسم افطار و جلسه اعضای مرکز تحقیقات ثریا

در این مراسم که ۲۶ فروردین ماه، در محل دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با حضور مدیر و معاونین مرکز و مسئولین و اعضای پروژه‌ها برگزار شد، روند پیشرفت پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.