پروژه‌های مرکز تحقیقات ثریا

بیمه سلامت از ابتدا تا امروز

این مطالعه با هدف ایجاد بینشی در رابطه با چگونگی تشکیل بیمه‌های سلامت طی یک قرن، عوامل مؤثر بر سیاست‌گذاری در حوزه بیمه‌های سلامت را شناسایی کرده و میزان دستیابی به پوشش همگانی سلامت را از طریق این سیاست‌ها ارزیابی می‌نماید.

مطالعه بیشتر »

کتاب فرشته رحمت

«مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است. این حدیث معروف ﴿نعمتان مجهولتان الصّحّه و الأمان﴾ حقیقتاً انگشت اشاره‌ای است به یک امر اساسی و حیاتی. هم سلامت، هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا از آن نعمت‌ها محروم نباشد…

مطالعه بیشتر »

بیماری‌های نادر

بیماری‌های نادر به عنوان یکی از مسائل اساسی نظام سلامت، هزینه‌های مادی و معنوی زیادی بر جامعه و فرد تحمیل می‌نماید. توجه لازم به این بیماران نه تنها از وظایف مهم نظام سلامت، بلکه…

مطالعه بیشتر »