سومین جلسه عمومی مرکز تحقیقات ثریا

در این جلسه که ۱۶ مهر ماه و با حضور مدیر و معاونین مرکز و مسئولین و اعضای پروژه‌ها برگزار شد، روند پیشرفت پروژه‌ها، برنامه‌های کلان و مشارکت‌های مرکز با دستگاه‌های دیگر مورد بررسی قرار گرفت.

دومین جلسه عمومی مرکز تحقیقات ثریا

در این جلسه که ۲۲ خرداد ماه، در محل مجتمع فرهنگی و اجتماعی امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با حضور مدیر و معاونین مرکز و مسئولین و اعضای پروژه‌ها برگزار شد، روند پیشرفت پروژه‌ها و چشم‌انداز یک سال آینده مرکز مورد بررسی قرار گرفت.