کتاب فرشته رحمت

«مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است. این حدیث معروف ﴿نعمتان مجهولتان الصّحّه و الأمان﴾ حقیقتاً انگشت اشاره‌ای است به یک امر اساسی و حیاتی. هم سلامت، هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا از آن نعمت‌ها محروم نباشد…